Net uit

INNOVEREN MET DIGITALE TECHNOLOGIE

DE TOEKOMST VAN WERK

Big data, Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotica: nieuwe slimme technologie biedt gemeenten volop kansen om opgaven beter aan te pakken en publieke waarde te vergroten. Dit vraagt echter ook om sociale innovatie om medewerkers mee te nemen in de veranderingen.

In Digitale Transformatie deel 2 gaan de auteurs in op innovatie en toepassing van nieuwe technologieën in gemeentelijke organisaties en de daarbij behorende vraagstukken van upskilling en reskilling van medewerkers. Het boek is gebaseerd op tal van casestudies en is het vervolg op de veelgelezen literatuurstudie Digitale Transformatie deel I uit 2018.

Digitale Transformatie deel 2 is gratis te downloaden via de website van A&O fonds Gemeenten. Gemeentelijke professionals kunnen het boek kosteloos bestellen via secretariaat@aeno.nl – overige geïnteresseerden betalen € 25,- inclusief verzending en btw.


PUBLIEKE ‘KNUTSELAAR’
LOOPT TEGEN GRENZEN AAN

Ambtenaren die de verbinding willen leggen met de inwoners van hun gemeente lopen nog vaak tegen grenzen aan. Dat concluderen wetenschappers van Tilburg University. Hun aanbeveling: geef deze medewerkers meer ruimte om naar buiten te gaan.

In het onderzoek en het bijbehorende essay – tot stand gekomen met steun van A&O fonds Gemeenten, de VNG en het ministerie van BZK – wordt stilgestaan bij het feit dat steeds meer gemeenten hun inwoners willen betrekken bij de totstandkoming van beleid. De participatiesamenleving vergt een nieuw type ambtenaar, concluderen de onderzoekers. Ze spreken van een ‘publieke bricoleur’, vrij naar het Franse woord bricoler, dat grofweg ‘knutselen’ betekent. Het zijn ambtenaren die een bepaalde manier van werken hebben, zegt onderzoeker Wieke Blijleven. ‘Ze kunnen heel goed op een creatieve en open manier de verbinding leggen met en tussen de mensen in de gemeente, en kunnen uit de verschillende belangen, perspectieven en beperkte middelen iets voor elkaar krijgen samen met betrokkenen.’

Maar waar het de bricoleur lukt om buiten de organisatie de neuzen dezelfde kant op te krijgen, stuit hij binnen de muren van het gemeentehuis soms op grenzen, blijkt uit de gesprekken van de onderzoekers met ambtenaren uit zes gemeenten: Amersfoort, Apeldoorn, Berkelland, Breda, Harderwijk en Tilburg. ‘Veel gemeenten staan achter het idee van participatie, maar de organisatie zelf is daar niet altijd goed op ingericht’, legt Blijleven uit. ‘Er wordt veel geëxperimenteerd, maar de schotten tussen de afdelingen staan vaak nog overeind.’

Daarnaast moeten de ambtenaren veel meer tijd en ruimte krijgen om het contact te onderhouden met de inwoners. Dat is niet altijd te meten in concrete resultaten. ‘Veel ambtenaren voelen zelf wel de ruimte, maar lopen aan tegen collega’s die er niet in mee willen of kunnen. Zo hebben ze last van elkaar.’ (RvdD)

PODCAST OVER DE WNRA

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Van den Brekel advocaten uit Rotterdam heeft onder de noemer De Nieuwe Ambtenaar een zesdelige podcastserie gemaakt over de gevolgen ervan. In de eerste aflevering gaat advocaat Martijn in gesprek met Fatma Koser Kaya, die tegenwoordig wethouder in Amersfoort is, maar als Tweede Kamerlid voor D66 aan de basis heeft gestaan van de wet. Ze vertelt waarom het belangrijk is dat ambtenaren dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in de private sector.

In de volgende afleveringen – die tussen de 25 en 40 minuten duren – komen onder meer wetenschappers en arbeidsrechtsadvocaten aan het woord. Zij gaan in op het verschil tussen de eenzijdige aanstelling en een arbeidsovereenkomst en de mogelijke veranderingen als het gaat om integriteitsnormen. Ook komt de vraag aan bod of ambtenaren straks makkelijker of juist lastiger ontslagen kunnen worden.