250
deelnemers
Survey

Document Management Systeem weinig
gebruikt

Digitale kennisdatabanken weinig gebruikt

Survey

Soms forse discrepantie tussen beschikbaarheid
en gebruik van software tools

Deze zomer hebben we de lezers van Advocatie uitgenodigd om deel te nemen aan een survey van Advocatie en TGO Consulting over – onder meer – het gebruik van software tools, scholing en training, investeringen in technologische vernieuwingen en mogelijke bezuinigingsposten. We vroegen niet alleen wat er op dit moment op die gebieden bij de kantoren gebeurt, maar ook of de inspanningen van de kantoren zich op het gewenste niveau bevinden. In totaal hebben 250 respondenten deelgenomen aan de survey, waarvoor onze dank.

Door Lucien Wopereis, met dank aan Esther Endenburg (Sdu) en TGO Consulting

45%

voldoende

investeringen IT

55%

meester maken software kost ‘geruime tijd’

Digitale beroeps-informatie en tijdschrijfsysteem
populair

13%

meester maken software kost ‘geruime tijd’

Software tools

We vroegen allereerst welke software tools de respondenten tot hun beschikking hebben, en de mate waarin ze die tools ook gebruiken. Wat blijkt: in een aantal gevallen zit er een flinke discrepantie tussen de beschikbaarheid van software en het gebruik daarvan. Een in het oog springend voorbeeld zijn digitale kennisdatabanken: 83% van de respondenten geeft aan daarover te beschikken, maar 75% geeft aan deze nooit te gebruiken.

In wat mindere mate geldt dat voor het CRM systeem (66% heeft het, 88% gebruikt het nooit) en een E billing systeem (digitaal factureren: 74% heeft het, 80% gebruikt het nooit). Hiermee is uiteraard niet gezegd dat dergelijke software geen functie heeft binnen het kantoor: het kan heel goed zijn dat de respondent er zelf weliswaar niet mee werkt, maar dat anderen binnen kantoor dat wél doen. Je kunt dan wel de vraag stellen of het dan zin heeft om die software kantoorbreed beschikbaar te stellen.

75%

tevreden over opleidings- en bijscholingsniveau

31%

wil meer programmeren en blockchain

Investeringen in opleiding

Meer tevreden zijn de deelnemers als het gaat om het verzorgen van opleidingen: 75% vindt dat het kantoor voldoende investeert in het permanent opleiden en scholen van mensen, volgens 25% is dat niet het geval. Gevraagd naar de tijd die wordt besteed aan opleiding zegt 40% daar minder dan een week per jaar aan te spenderen, 45% zegt een tot twee weken en 15% meer dan twee weken.

Een ruime meerderheid, 88%, geeft aan dat de opleiding wordt ingezet voor het bijblijven op het eigen juridische specialisme. Bij beroepsvaadigheden (drafting, legal english, mediation) ligt dat percentage op 49% en bij trainingen en cursussen op het gebied van IT op 35%. 15% van de respondenten zegt te zijn bijgeschoold op het gebied van technologische vaardigheden (blockchain, programmeren).

31%

kritisch over aantrekkingskracht op jonge generatie

41%

Bezuingen op ‘snoepreisjes’?:

41% zegt ja

Drie stellingen

Samenvattend hebben we de respondenten laten reageren op drie stellingen: reageren de kantoren van de respondenten in voldoende mate op de wensen van de cliënt, speelt het kantoor in voldoende mate in op de veranderingen in de markt en is het kantoor aantrekkelijk genoeg voor talentvolle jonge mensen?

Grofweg is de respons bij alle drie stellingen eenderde negatief, eenderde neutraal en eenderde postief. Alleen bij de aantrekkelijkheid van het kantoor voor de aanstormende generatie valt het aandeel negatief iets groter uit: 37% van de respondenten is het oneens of helemaal oneens met de stelling dat het kantoor in voldoende mate op die wensen van de jonge generatie inspeelt.

Opleiding en arbeidsvoorwaarden:
niet aan tornen

25%

wil sluiting

nevenvestigingen

Bezuinigingen

We hebben de respondenten ook gevraagd naar gerealiseerde bezuinigingen op kantoor, en de volgens de respondenten nog te realiseren bezuinigingen. Met andere woorden: waarop ís bezuinigd, en waarop zou volgens de respondenten kunnen worden bezuinigd?

Belangrijkste steen des aanstoots volgens de respondenten: ‘snoepreisjes’ naar het buitenland. 16% van de kantoren heeft er de afgelopen twaalf maanden op bezuinigd, maar volgens 41% van de deelnemers zou dat strenger kunnen. Dat geldt ook voor secretaresses: 27% van de kantoren greep op dat punt het afgelopen jaar in, volgens 40% van de deelnemers zou het goed zijn als het kantoor daar in de nabije toekomst mee doorgaat.

54%

wil meer aandacht
voor work-life balance

Gezond leven en milieu hoog op de agenda

Aandacht voor thema’s

Tot slot: de respondenten hebben ook aangeven aan welke thema’s de kantoren het afgelopen jaar aandacht hebben besteed, en aan welke thema’s de kantoren volgens hun meer aandacht zouden moeten besteden. Dus ook hier: bestaat er een ‘gap’ tussen de agenda van kantoren en de agenda van de respondenten?

Het antwoord is ja. Work life-balance is het afgelopen jaar weliswaar door 33% van de kantoren als thema geadresseerd, maar volgens 54% van de respondenten zou dat nog nadrukkelijker opgepakt moeten worden. Datzelfde geldt voor de thema’s gezonder leven, milieu, energieverbruik, pro bono-werk, modernisering beroepsregels en minder uitstoot CO2.


Een opvallende uitschieter naar de andere kant: de kantoren hebben het afgelopen jaar volgens 31% van de respondenten meer aandacht besteed aan de sponsoring van goede doelen, maar volgens slechts 16% is dat terecht. Kennelijk is men goede-doelen-moe, of wellicht men heeft weerzin tegen de gekozen projecten.